Paramedical

100 tekstów – auto­rem jest Pa­rame­dical.

Wiara zamków nie buduje. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 29 marca 2013, 12:45

Jest dob­rze i tak po­win­no być zaw­sze, że idę przed siebie, wstecz nie pat­rze. I cho­ciaż ja­kaś siła ciągnie mnie w tył, wierzę, że tyl­ko przyszłość da mi wyzwolenie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 11 marca 2013, 23:35

Miłość to wspa­niałe wzlo­ty i bru­tal­ne upadki. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 5 marca 2013, 20:02

Zwykłe "przep­raszam", "proszę" i "dzięku­je" - ra­tuje świat przed chaosem codzienności. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 13 marca 2012, 17:16

Gdy dzień się kończy, w ciszy, płaci­my nasze­mu su­mieniu wy­soka cenę. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 8 marca 2012, 21:56

Jes­tem tchórzem. Ale mój strach nie przeszkadza mi wal­czyć z całych sił, wal­czyć z upo­rem, wal­czyć z nadzieją. Jes­tem tchórzem, ale dam so­bie ra­de, po­nieważ chce wyg­rać i za­panu­je nad drżeniem rąk. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 lutego 2012, 21:20

Wy­bacz mi Pa­nie moją słabość.
Wy­bacz mi mo­je zwątpienie.
Wy­bacz mi mo­je bluźnierstwa.
Wy­bacz mi moją słabą miłość.
Wy­bacz mi ciosy.
Wy­bacz upadek
Wybacz...wybacz. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 28 stycznia 2012, 20:40

W dzi­siej­szych cza­sach nie ma wol­ności...w dzi­siej­szych cza­sach wol­ność to pojęcie względne. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 25 stycznia 2012, 13:58

Miłości nie można za­pisać na pa­pie­rze, po­nieważ pa­pier można spa­lić. Nie można wy­ryć jej w ska­le, po­nieważ skałę można zniszczyć. Miłość trze­ba no­sić w ser­cu bo tyl­ko tam jest bez­pie­czna, tyl­ko tam jest niezniszczalna. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 23 stycznia 2012, 14:13

Da­li mi do zro­zumienia że świat jest stworzo­ny tyl­ko dla dwoj­ga ludzi i dla ich miłości, da­li mi do zro­zumienia że jes­tem sa­ma i nie mam gdzie iść, ale prze­cież miłość to [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 7 fiszek • 9 stycznia 2012, 08:17

Paramedical

Nic nie dzieje się bez przyczyny, wierze w przyszłość.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Paramedical

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Aktywność